9-18 juni 2017

Atelier Oerol

close
Atelierroute Merel Smitt Oerol 2016 © Nichon Glerum
Atelierroute Merel Smitt Oerol 2016 © Saris&denEngelsman
Atelierroute Merel Smitt Oerol 2016 © Saris&denEngelsman
Atelierroute Merel Smitt Oerol 2016 © Saris&denEngelsman
Atelierroute Oerol Hedwig Koers 2016 © Nichon Glerum
Atelierroute Oerol Hedwig Koers 2016 © Saris&denEngelsman
Atelierroute Oerol Hedwig Koers 2016 © Saris&denEngelsman
Atelierroute Bart van Woestijne Oerol 2016 © Saris&denEngelsman
Atelierroute Bart van Woestijne Oerol 2016 © Saris&denEngelsman

“Op Oerol is veel ruimte voor experiment. Onze bezoekers zijn nieuwsgierig naar het onbekende en stellen zich open voor het nog ruwe en kwetsbare materiaal. Dat biedt een ideale voedingsbodem voor de ontwikkeling van talent, de nieuwe generatie theatermakers.”

Atelier Oerol begeleidt sinds jaar en dag jonge kunstenaars in een meerjarig traject. We nemen de bezoekers graag mee in dit traject, door de verschillende stadia tussen onderzoek, ontwikkeling en volwaardige voorstelling te presenteren tijdens het festival. Oerol en Over het IJ Festival werken sinds 2012 samen binnen Atelier Oerol/Over het IJ Festival.

In het huidige traject hebben we van november 2015 tot augustus 2016 de ruimte geboden aan 3 makers: Hedwig Koers, Bart van Woestijne en Merel Smitt.  Zij konden zich ontwikkelen binnen de veilige bedding en begeleiding die het Atelier biedt op artistiek, productioneel en zakelijk vlak. We hebben gekozen voor diversiteit, zodat de deelnemers elkaar vanuit hun eigen expertise en werkwijze kunnen uitdagen, inspireren, bevragen en ondersteunen, wat wellicht ook tot (toekomstige) samenwerkingen zal leiden. Bovenal zullen ze elkaars proces volgen, waardevol voor hun ontwikkeling.

Het publiek fungeert gedurende het traject als sparringpartner en soms ook als participant in het onderzoek van de maker.

De drie makers van 2017 ontmoeten? Klik hier!

Twee festivals investeren samen in talent

Krachten bundelen

We voegen onze trajecten met jonge makers samen en investeren artistiek en financieel in dezelfde groep talentvolle makers. We bundelen de krachten en bieden daarmee de makers de mogelijkheid zich te meten met de totaal verschillende landschappen van Terschelling en Amsterdam-Noord/NDSM-werf.

Ontmoeting en samenwerking

In deze nieuwe samenhang bieden we samen een traject aan voor jonge theatermakers/ kunstenaars, waarin ze zich kunnen ontwikkelen binnen locatietheater en landschapskunst. Via ontmoetingen en workshops werken de geselecteerde talenten, die in de fase tussen afgeronde opleiding en werkveld verkeren, aan hun visie over het werken vanuit de locatie. En aan een theatrale onderzoekspresentatie die in 2016 net als voorgaande Atelier-trajecten zichtbaar zal zijn op beide festivals in een route waarin presentaties van alle makers zitten.

Experiment

Dit laboratorium van talent waarbinnen de festivals als producent maar ook als vraagbaak en kritische kijker optreden is de motor van vernieuwing voor het programma van beide festivals. Voor de makers zelf zijn de festivals naast een kenniscentrum en een veilige experimenteerplek een springplank naar het grote publiek en potentiële programmeurs. Atelier Oerol/Over het IJ Fetival beoogt een wezenlijke bijdrage te leveren aan de pluriformiteit in het kunstenveld.

Medewerkers Atelier

Maurice Bogaert (beeldend kunstenaar): artistiek coördinator/ artistiek begeleider Atelier
Alexandra Broeder (theatermaker): artistiek begeleider Atelier
Odin Heyligen: creatief producent

 

 

Josephine van Rheenen - Zanding (Atelier Oerol/Over het IJ Festival - OPMAAT)
Opstart van onderzoekstraject van Atelier Oerol/Over het IJ 2016

In november 2015 ging het onderzoekstraject van Atelier Oerol/ Over het IJ Festival van start met een intensief programma op Terschelling en de NDSM-werf in Amsterdam.  In een week maakten de drie geselecteerde makers kennis met elkaar, met het eiland en de eilanders, de NDSM- werf en zijn ‘bewoners’, met locatietheater in het algemeen en met verschillende manieren van werken op locatie. Centraal in deze week staat het werken in en op verschillende locaties, landschappen en omgevingen (naast een natuurlijke ook een stedelijk omgeving) en het delen en toetsen van de eerste ideeën en onderzoeken op locatie, met elkaar en uiteindelijk met een eerste klein publiek van o.a. donateurs van Fonds Atelier Oerol.

Verschillende gasten van binnen en buiten het theaterveld gingen met de makers in gesprek of aan het werk, o.a. Theun Mosk (vormgever, lichtontwerper en theatermaker), Josephine van Rheenen en Guy Corneille (beiden van De Dansers).

Het eerste half jaar van 2016 keerden de makers regelmatig terug naar het eiland en de NDSM-werf voor werksessies en inspiratiedagen. Uiteindelijk resulteerde dit in een route langs theatrale presentaties van de onderzoeken van de makers; in juni 2016 op Oerol en in juli 2016 op Over het IJ Festival.

NB. Aanmelden voor een nieuwe lichting Atelier is nu niet mogelijk. Houd de nieuwsbrief in de gaten hoe het Atelier na 2016 verder gaat.