Het Atelier

close

“Op Oerol is veel ruimte voor experiment. Onze bezoekers zijn nieuwsgierig naar het onbekende en stellen zich open voor het nog ruwe en kwetsbare materiaal. Dat biedt een ideale voedingsbodem voor de ontwikkeling van talent, de nieuwe generatie theatermakers.”

De drie makers van 2017 ontmoeten? Klik hier!

Krachten bundelen
We voegen onze trajecten met jonge makers samen en investeren artistiek en financieel in dezelfde groep talentvolle makers. We bundelen de krachten en bieden daarmee de makers de mogelijkheid zich te meten met de totaal verschillende landschappen van Terschelling en Amsterdam-Noord/NDSM-werf.

Ontmoeting en samenwerking
In deze nieuwe samenhang bieden we samen een traject aan voor jonge theatermakers/ kunstenaars, waarin ze zich kunnen ontwikkelen binnen locatietheater en landschapskunst. Via ontmoetingen en workshops werken de geselecteerde talenten, die in de fase tussen afgeronde opleiding en werkveld verkeren, aan hun visie over het werken vanuit de locatie. En aan een theatrale onderzoekspresentatie die in 2016 net als voorgaande Atelier-trajecten zichtbaar zal zijn op beide festivals in een route waarin presentaties van alle makers zitten.

Experiment
Dit laboratorium van talent waarbinnen de festivals als producent maar ook als vraagbaak en kritische kijker optreden is de motor van vernieuwing voor het programma van beide festivals. Voor de makers zelf zijn de festivals naast een kenniscentrum en een veilige experimenteerplek een springplank naar het grote publiek en potentiële programmeurs. Atelier Oerol/Over het IJ Fetival beoogt een wezenlijke bijdrage te leveren aan de pluriformiteit in het kunstenveld.

Medewerkers Atelier
Maurice Bogaert (beeldend kunstenaar): artistiek coördinator/ artistiek begeleider Atelier
Alexandra Broeder (theatermaker): artistiek begeleider Atelier
Odin Heyligen: creatief producent

Josephine van Rheenen - Zanding (Atelier Oerol/Over het IJ Festival - OPMAAT)