Cultuur- en Natuurroute Waddenkust

close

Werkconferentie september startpunt voor gezamenlijke route

Er waait in de wereld van natuurbeheer, ontwikkeling en bescherming een nieuwe wind: men kijkt over de eigen vakgrenzen en zoekt nieuwe samenwerkingen op. In september 2015 kwamen zo’n 60 vertegenwoordigers van cultuur- en natuurorganisaties voor het eerst bijeen tijdens een werkconferentie. Doel: verschillende initiatieven op het snijvlak van kunst, cultuur en natuur in het Waddenkustgebied in kaart brengen en waar mogelijk aan elkaar koppelen. Veel staan nu nog op zichzelf.

Een Cultuur- en Natuurroute langs de hele Waddenkust kan als een rode draad werken voor deze initiatieven.  “De beoogde route bestaat uit twee lagen. Aan de ene kant een (inter)nationaal niveau van projecten van organisaties met een hoge kwaliteit en aan de andere kant een route van regionaal niveau vanuit lokale initiatieven. Zo ontstaat een mooie kruisbestuiving en leggen we bijzondere verbindingen. Door projecten van hoge kwaliteit te koppelen maken we een brug tussen plek, bewoners, landschap, geschiedenis en bezoekers. De aantrekkingskracht die de route in zich heeft kan op onverwachte plekken gaan zorgen voor cultuurtoerisme”, geeft Joop Mulder aan. De verkiezing van Leeuwarden tot Culturele hoofdstad 2018 zorgt voor een extra stimulans in de realisatie ervan.

De werkconferentie – waar o.a. Jorryt Braaksma van Lama Landscape, Isabel van der Velde van Stichting Verdronken Geschiedenis en Klaas Laansma van It Fryske Gea vertelden over hun onderzoeken en nieuw ingeslagen wegen – leidde tot tal van nieuwe ideeën en een eerste schets op de Waddenkaart waar de route uit zou kunnen bestaan. De provincie Fryslân komt met vervolgbijeenkomsten op regionaal niveau.

Initiatiefnemers werkconferentie:
Oerol (Sense of Place), Waddensummer, Nova Zembla Experience, Hanzehogeschool Groningen, Academie Minerva, Stenden Hogeschool en de provincie Fryslân.

download Verslag werkconferentie Cultuur- en Natuurroute Waddenkust