Sense of Place

close
Wadland - SLeM © Saris&denEngelsman
Wadland - SLeM © Saris&denEngelsman
Het Klooster - Rieks Swarte © Saris&denEngelsman
Zeven Streken - Marc van Vliet © Saris&denEngelsman
Zeven Streken - Marc van Vliet © Catrinus van der Veen
Stuiflab - RWS/TU Delft © Saris&denEngelsman
Proeftoren Camera Batavia - Arjen Boerstra © Arjen Boerstra
Proeftoren Camera Batavia - Arjen Boerstra © Arjen Boerstra
De Passage / Igor Hagard, a Railway Rite © Saris&denEngelsman
De Passage / Igor Hagard, a Railway Rite © Saris&denEngelsman
Nieuwe ontwikkelingen

Als locatietheaterfestival opereert Oerol sinds jaar en dag op de scheidslijn tussen cultuur en natuur; theater als een laag van verbeelding over het landschap. Het menselijk ingrijpen krijgt ieder jaar opnieuw tijdelijk vorm via voorstellingen, beeldende projecten en muziekoptredens in het landschap. Maar meer en meer is Oerol de plek voor ontwikkeling van artistieke projecten die een langdurigere dialoog met het landschap aangaan; ingrepen en toevoegingen in het landschap die langer stand houden en niet na het festival weer met de boot naar huis gaan.

Sense of Place gaat over het onzichtbare. Over de langzame onstuitbare processen waaraan het Waddengebied onderhevig is en over de onzichtbare waarden, die herondekt moeten worden. En Sense of Place gaat dat onzichtbare zichtbaar maken. Hoe maak je dat weer voelbaar? Sense of Place stelt de kwesties aan de orde, geeft nieuwe richtingen aan en formuleert antwoorden. Sense of Place initieert projecten op het gebied van culturele landschapsontwikkeling om veranderingen in het landschap rond de Waddenzee te bewerkstelligen.

De projecten van Sense of Place hebben respect voor de cultuur en natuur van het gebied, met een positieve uitwerking op de lokale economie. Dit gebeurt door samenwerking te zoeken en te organiseren tussen kunstenaars, landschapsarchitecten, onderzoekers, gebruikers, maatschappelijke organisaties, ondernemers en overheden.

Laboratoriumfunctie

Oerol zet haar festival in als laboratorium voor grote landschapsprojecten. Dat vraagt ruimte en context. Het unieke decor van het eiland is bij uitstek geschikt om experimenten van verschillende stadia te tonen en te toetsen. De afgelopen drie jaren heeft Oerol deze nieuwe toekomstlijn al een prominente plek gegeven, zowel in de toonkamer op het Groene Strand en de Noordsvaarder, als elders op het eiland. De ontwikkelingen van het festival als laboratorium zijn op de voet te volgen. 2014 was het eerste laboratoriumjaar om de stappen die we buiten het festival om zetten te delen. Het resultaat van de experimenten? Wanneer de onderzoeksperiode is afgerond en de resultaten daadwerkelijk aanleiding geven tot de beoogde vervolgstappen, krijgt de pilot een definitieve realisatie in het Waddengebied, voor een doorlopende beleving. Wadland – een coproductie van Oerol en SLeM op de Noordsvaarder in 2014 is het voorbeeld bij uitstek. Wadland is de labversie van de toekomstig te ontwikkelen Mondriaankwelder. Ook Het Klooster van Rieks Swarte zal in een tijdsbestek van enkele jaren op dezelfde wijze als Wadland uitgroeien. Partners die bij deze projecten een belangrijke rol spelen, variëren van gemeenten, overheidsdiensten tot landschapsbeheerders.

De gelaagde benadering van Sense of Place maakt dat het binnen het festival als inspiratiebron blijft dienen voor theatermakers en kunstenaars om hun voorstelling, performance of installatie te laten verhouden tot de plek waarvoor ze het maken, soms zelfs in jarenlange voorbereiding. Bijvoorbeeld de landschapsopera van Strijbos & Van Rijswijk en de human landscape van Sharon Fridman.