Nederlands English

Financiële regeling theater

Bij Oerol worden de theatervoorstellingen gefinancierd door middel van de opbrengst van de kaartverkoop.  Op basis van deze opbrengst wordt per voorstelling een garantiebedrag afgesproken. Lees in het document Financiële regeling Theater Oerol 2018 (zie onderstaand pdf-file) hoe deze regeling precies werkt.

download Financiële regeling Theater Oerol 2018