Festivalterreinen

close

It festivalhert: Westerkeyn

Betonning

De Betonning is it moetingsplak foar muzyk, duorsumens en ynnovaasje.

 Fuotten yn it sân of ynnustele yn dyn sitsek mei útsicht op see. Oerol wurket oan in nomadysk festivalterrein fan de takomst.

De Betonning is it festivalterrein op West-Skylge, wêrby’t op in eksperimentele wize de grinzen opsocht wurde troch in muzyklaboratoarium foar en troch muzikanten te kreëarjen. Neist muzyk kinst dielnimme oan ferskate aktiviteiten en steane der ynspirearjende ynstallaasjes foar dy klear.

 Westerkeyn

De Westerkeyn is it klopjende festivalhert fan Oerol. Yn de greide oan de eastkant fan Midsland fynsto neat oars as goede vibes, want der bart hjir fan alles! Konserten fan muzikanten dy’t de festivalgreide platspylje, teateroptredens, goeie moarnspetearen om de dei mei te begjinnen en Oerol Kolleges dy’t dy krekt efkes oars nei in foarstelling sjen litte.

De Westerkeyn is ek dyn startpunt foar de kaartferkeap, ynformaasje oer tiden, wizigings yn it programma en it plak by útstek om by de last-minute-kassa in ympulsive kar te meitsjen of by it ‘help-mij-kiezen’-loket goed trochtocht te besluten. Alles om efkes te relaxen, krekt aktyf te wêzen of dyn folgjende aktiviteit te plannen!