Seminar 2016: Bird Senses of Places

close

Dit jaar organiseren Oerol en Metawad alweer het vierde Oerol Seminar.

“Tijdens Bird Senses of Places presenteren wetenschappers en kunstenaars de resultaten van 5 jaar Metawad, staan we stil bij meer dan 40 jaar wadvogelonderzoek en laten we zien dat elk van deze wadvogelsoorten het Nederlandse Wad op een unieke manier verbindt met de rest van de wereld.”

In dit tweedaags seminar op 8 en 9 juni nodigen we beleidsmakers, politici, beheerders, natuurbeschermers, onderzoekers en overige gebruikers van het Waddengebied uit op een expeditie naar de wondere wereld van wadtrekvogels. De verhalen van vijf soorten wadvogels – de rotgans, drieteenstrandloper, kanoet, rosse grutto & lepelaar, allen tot in detail bestudeerd in het Metawadproject  – en de biotopen waarin ze leven (the 5 places) zullen de revue passeren. Hierbij zal duidelijk worden dat onze Waddenzee de spil is in het leven van deze vogels, én dat de gesteldheid van deze trekvogels een goed beeld geeft van de (on)gezondheid van allerlei aspecten het wad.

Aanmelden doet u via dit formulier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via seminar@oerol.nl