Het Atelier

close

“Op Oerol is veel ruimte voor experiment. Onze bezoekers zijn nieuwsgierig naar het onbekende en stellen zich open voor het nog ruwe en kwetsbare materiaal. Dat biedt een ideale voedingsbodem voor de ontwikkeling van talent, de nieuwe generatie theatermakers.”

Speciale editie Atelier 2018
Oerol 2018 krijgt een speciale Atelier ‘Alumni’ editie. Makers Karlijn KistemakerJohannes Bellinkx en Sanne Nouws keren terug. Zij maakten in 2014 een Atelier-proeve op Oerol en Over het IJ Festival. In 2018 staan ze alle drie met een eigen, nieuwe voorstelling in ons theaterprogramma. Vanuit Atelier Oerol ondersteunen we ze om dat mogelijk te maken. Deze drie voorstellingen zullen op Oerol zowel los, als in een Atelier-route te zien zijn voor publiek.

In dit voorjaar organiseren we een ontmoeting tussen de ‘Alumni’ makers en u; Fonds Atelier Oerol donateurs. Uiteraard op een inspirerende locatie ergens in Nederland.

Ondertussen zijn we na eerdere geslaagde edities van het Atelier in gesprek met Over het IJ Festival en andere partners in het culturele veld over hoe we talenten vandaag de dag het beste kunnen ondersteunen. Dat nemen we mee in de opzet van het Atelier 2019. En in de selectie van nieuwe Atelier makers die we in mei 2018 al zullen selecteren met het oog op hun talentontwikkelingstraject naar het festival van 2019.

Ontmoeting en samenwerking
In het traject bieden we van december tot augustus de ruimte aan jonge makers. Zij krijgen de ruimte zich te ontwikkelen binnen de bedding en begeleiding die Het Atelier biedt op artistiek, productioneel en zakelijk vlak. De makers onderzoeken de mogelijkheden van het werken in de totaal verschillende landschappen en (sociale) contexten van Terschelling en Amsterdam Noord. Via ontmoetingen en workshops werken de geselecteerde talenten, die in de fase tussen afgeronde opleiding en werkveld verkeren, aan hun visie over het werken vanuit de locatie.

Experiment
Dit laboratorium van talent waarbinnen de festivals als producent maar ook als vraagbaak en kritische kijker optreden is de motor van vernieuwing voor het programma van beide festivals. Voor de makers zelf zijn de festivals naast een kenniscentrum en een veilige experimenteerplek een springplank naar het grote publiek en potentiële programmeurs. Atelier Oerol/Over het IJ Fetival beoogt een wezenlijke bijdrage te leveren aan de pluriformiteit in het kunstenveld.

In de Atelierroute presenteren de makers elk op een ander en door hun gekozen locatie een proeve van 30 minuten en daaromheen nemen ze je mee in de wereld van Het Atelier.

Mede mogelijk gemaakt door:

Oerol, Over het IJ Festival en Fonds Atelier Oerol.

Maurice Bogaert (beeldend kunstenaar): artistiek coördinator/ artistiek begeleider
Alexandra Broeder (theatermaker): artistiek begeleider en productie
Odin Heyligen: creatief producent en productie
Maarten Steen: productie support