Visie & Missie

close
Visie: dat wat alleen op Oerol kan

Centraal staat de zoektocht van honderden kunstenaars die op het eiland Terschelling de ruimte vinden om te onderzoeken, te creëren en te presenteren. De gedeelde fascinatie van makers en publiek voor deze plek als podium vormt de basis van de collectieve ervaring die Oerol is. We nodigen het publiek uit om op een avontuurlijke, open manier het landschap in te stappen en het locatietheater te beleven. Een bezoek aan Oerol is een expeditie: je reist ernaartoe, bent bereid te onderzoeken en een actieve zoektocht aan te vatten. Naast een dagelijks wisselend muziek -en straattheaterprogramma, is de kern van Oerol de programmering van 36 theatervoorstellingen en 15 expeditie projecten die elk de gehele festivalperiode van tien dagen te zien zijn. Dit betekent dat we bijzonder intens met de makers optrekken. Anders dan andere festivals creëren we een tijdelijke samenleving waarin iedereen (publiek, makers, organisatoren, eilanders) Oerol eet, drinkt, ademt en slaapt. De vaak gehoorde verspreking ‘op Oerol’ in plaats van ‘op Terschelling’ geeft aan dat Oerol de functie heeft gekregen van een plek.

Oerolbezoekers plannen hun meerdaagse programma niet volledig van tevoren. Wie besloten heeft te gaan, stelt zich open en waagt zich aan het onbekende, het onverwachte. Het niet weten krijgt op het eiland een hernieuwde kwaliteit. Kunstenaars maken hier gebruik van door op hun beurt radicale keuzes te maken. Ze tasten veel makkelijker de grenzen van het gangbare af. “Juist omdat het nieuwsgierige publiek er in grote getale is, is Oerol dé plek om ‘in rust’ met innoverende vormen van interdisciplinair locatietheater te experimenteren.” zegt Guy Weizman, choreograaf en artistiek leider van Club Guy & Roni. De grenzen tussen disciplines vervagen, eigenaarschap wordt gedeeld met andere partijen. De afstand die het eiland schept, zet zowel de makers als de bezoekers aan tot experiment, tot gedurfd onderzoek en betrokkenheid bij hedendaagse thema’s. De unieke kwaliteit van Oerol is dat kunstenaars er onderzoeken wat alleen hier kan worden onderzocht en dat bezoekers ervaren wat alleen hier kan worden ervaren.

De hedendaagse tendens waarbij de openbare ruimte wereldwijd onder grote druk komt te staan, vraagt om een tegenwicht. Festivals creëren op serieuze en speelse wijze momenten voor kritische en positieve bijdragen aan maatschappelijke en filosofische kwesties. Oerol, gefundeerd in de sociale, landschappelijke en maatschappelijke werkelijkheid van een relatief geïsoleerd eiland in de Waddenzee, initieert en faciliteert zinvolle ontmoetingen tussen de kunsten en het publiek in en over het publieke domein. We werken vanuit de specifieke publieke ruimte van het eiland, met de blik gericht op de wijde wereld. ‘Sense of Place’ is de thematische rode draad die onze maatschappelijke verhouding tot het landschap en de openbare ruimte duidt, en daarmee de maatschappelijke waarde van Oerol aantoont.

Missie: festival van makers en publiek

Oerol speelt een internationale voortrekkersrol op het gebied van landschapstheater als nieuwe stap in de ontwikkeling van locatietheater. Het festival biedt makers – van veelbelovend tot gearriveerd, uit binnen -en buitenland – een openluchtlaboratorium én podium voor hun nieuwe werk. Oerol maakt het de maker mogelijk om nieuwe artistieke strategieën te ontwikkelen waarbij theater, vormgeving, landschapsarchitectuur, muziek en performance gelijktijdig onderzocht, ontwikkeld en gepresenteerd kunnen worden. Het getijdenlandschap van Terschelling dient daarbij als inspiratiebron.

Het festival verbindt hoogwaardig, nieuw geënsceneerd werk van veelal nieuwe makers aan een buitengewoon groot, nieuwsgierig publiek en werkt daartoe samen met andere maatschappelijke sectoren zoals wetenschap, natuurbeheer en toerisme. Een koppeling die op deze schaal elders in het kunstencircuit minder organisch en vanzelfsprekend tot stand komt. Daarnaast is Oerol de plek om innovaties op het gebied van culturele landschapsontwikkeling verder te onderzoeken, te tonen en van een Europese context te voorzien.