ANBI status

close

Stichting Terschellings Oerol Festival en de Stichting Vrienden van Oerol hebben allebei een ANBI-status, dat houdt in dat we bij de Belastingdienst geregistreerd staan als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Meer info over wat dat inhoudt vind je hier:  www.daargeefjeom.nl/wat-is-een-anbi/ en bij belastingdienst.nl natuurlijk.

Door stimuleringsmaatregelen van de rijksoverheid is het door onze ANBI-status voordeliger om aan Oerol te schenken. Je mag door de Geefwet bijvoorbeeld als particulier 25% extra aftrekken van de belasting. Ook daarover kun je meer lezen op de site www.daargeefjeom.nl.

Onderstaand vind je voor zowel de Vriendenstichting als voor Oerol de ANBI-gegevens op een rij.

Vrienden van Oerol

Stichting Vrienden van Oerol
Zuid Midslandweg 4
8891 GH  Terschelling-Midsland
tel. (31) 562 446 469
vrienden@oerol.nl | http://www.oerol.nl/steun-oerol/word-vriend/

IBAN: NL55RABO0342413333
BIC: RABONL2U

Inschrijvingsnummer KvK 41003404
RSIN nummer 814812880

Doelstelling Vrienden-stichting:

Het verstrekken van financiële steun aan de stichting ‘Stichting Terschellings Oerol Festival’, gevestigd te Terschelling en de Vrienden-stichting heeft de verplichting om haar vermogen niet anders te besteden dan ten behoeve van de stichting en Stichting Terschellings Oerol Festival, voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

 • Samenstelling onbezoldigd bestuur:
  Oeds Bijlsma – voorzitter
  Arno van Veen – secretaris
  Sytse Schoustra – penningmeester
  Jan Hoogstra – fiscaal adviseur
  Amarins Geveke

 

De Stichting Vrienden van Oerol heeft geen medewerkers in dienst.

Documenten over de hoofdlijnen van het actuele beleidsplan van de Vrienden-stichting, alsmede een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiele verantwoording zijn hieronder te vinden.

download Statuut Stichting Vrienden van Oerol
download Beleidsnotitie Stichting Vrienden van Oerol
download Jaarrekening Vrienden 2015
download Jaarrekening Vrienden 2015
download Jaarrekening Vrienden 2014
download Jaarrekening Vrienden 2013

Oerol

Stichting Terschellings Oerol Festival
Zuid Midslandweg 4
8891 GH  Terschelling-Midsland
tel. (31) 562 448448
info@oerol.nl | www.oerol.nl

IBAN: NL93RABO0342407023
BIC: RABONL2U

Inschrijvingsnummer KvK 41005122
RSIN nummer 803778302

Doelstelling stichting:
Het realiseren van culturele evenementen op of vanuit Terschelling, in het bijzonder het jaarlijkse Oerol festival.

Samenstelling onbezoldigd bestuur:
Els H. Swaab – voorzitter
Seerp Leistra- secretaris
Willem Mier – penningmeester
Marcel Beerthuizen
Tessa Boerman
Sietze Haringa
Sieger Dijkstra

 

Oerol volgt de cao-theater bij het betalen van haar medewerkers.

Documenten als het meest actuele beleidsplan en de laatst beschikbare financiële jaargegevens zijn hieronder te vinden.

download Kunstenplan 2017 - 2020
download Bestuursverslag 2016
download Bestuursverslag 2015
download Bestuursverslag 2014
download Balans 2016
download Balans 2015
download Balans 2014
download Balans 2013
download Staat van Baten en Lasten 2016
download Staat van Baten en Lasten 2015
download Staat van Baten en Lasten 2014
download Staat van Baten en Lasten 2013
download Inhoudelijk jaarverslag Oerol 2013
Oerol Erespeld

De Oerol Erespeld is een speld van verdienste die wordt uitgereikt aan een persoon die in de ogen van de directie en het bestuur van de Stichting Terschellings Oerol een uitzonderlijke bijdrage geleverd heeft aan het ontstaan, instandhouden en/of verder ontwikkelen van het Oerol Festival.

Houders van de Oerol Erespeld zijn per juni 2017:

 • Jan Kooijman
 • Ruurd Neef
 • Sytse Schoustra
 • Eddie Terpstra