Siart Smit kondigt vertrek aan als algemeen directeur bij Oerol Festival

Portret Siart Smit, algemeen directeur van Oerol
® Nichon Glerum

Siart Smit stopt na vijf jaar als algemeen directeur/bestuurder bij Oerol Festival.

“In het licht van de aankomende nieuwe kunstenplanperiode is het belangrijk een heroverweging te maken wat goed is voor Oerol en wat goed is voor mij persoonlijk.” aldus Siart. “Ik ben blij en trots op waar Oerol nu staat zowel inhoudelijk als qua organisatie, maar om Oerol op de juiste manier door te laten groeien acht ik een algemeen directeur met een andere achtergrond dan de mijne noodzakelijk, om een meerstemmige organisatie te realiseren.”

“In korte tijd heb ik Siart leren kennen als een bezield leider met een groot Oerol hart en die dag en nacht staat voor het Oerol dna. Tegelijkertijd heeft Siart de ontwikkeling van het festival een belangrijke impuls gegeven en dat getuigt binnen het gegeven van het enorme krachtenveld, verwachtingen en maatschappelijke ontwikkelingen als diversiteit en inclusie van leiderschap, visie én lef. Persoonlijk betreur ik dat Siart weg gaat, maar respecteer namens de Raad van Toezicht zijn persoonlijke overwegingen.” zegt Jerry Straub, voorzitter RvT Oerol.

Siart begon in oktober 2018 als interim om Oerol klaar te maken voor het kunstenplan (2021/2024). Vanwege de corona pandemie en de uitdagingen die volgden werd besloten tot een langere aanstelling. Tevens namen oude getrouwen afscheid en overleed oprichter Joop Mulder. In deze turbulente periode heeft Siart zorg gedragen voor een financieel gezonde, vernieuwde en verjongde organisatie met een versterkte worteling op Terschelling. Er is meer aandacht gekomen voor wat de impact van het festival is voor de natuur en bewoners van Terschelling en de banden met de verschillende organisaties op het eiland zijn aangehaald. Er is een duidelijke inhoudelijke koerswijziging ingezet. Oerol neemt meer dan ooit stelling in en geeft ruimte aan urgente maatschappelijke vraagstukken. Oerol voelt de verantwoordelijkheid in toegankelijkheid en meerstemmigheid van de organisatie en het festival is leidend geworden in het op ecologisch verantwoorde manier organiseren van een festival en neemt hier stelling mee met het ‘ecologisch kompas van Oerol’.

In het volgende kunstenplan zal Oerol deze belangrijke uitgangspunten verder aanscherpen. Siart: “Oerol weet heel goed waar het sterk in is en waar vervolgstappen gezet moeten worden. Ik zag het als mijn taak om de juiste toekomst koers uit te zetten, gedragen door een sterk collectief. Nu dit er is, kan een nieuwe directeur met een ander profiel dan de mijne de juiste verdieping brengen en vervolgstappen zetten.”

Siart blijft aan tot een nieuw persoon het kan overnemen en draagt nog verantwoordelijkheid voor het opstellen van het nieuwe kunstenplan (periode 2025-2028). Oerol is per direct op zoek naar een directeur die zich herkent in de ecologische koers, Oerol verder brengt op het gebied van meerstemmigheid en op Terschelling woont of wil wonen.