Privacyverklaring

Hoe gaan wij om met persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers, festival bezoekers, sponsoren, vrijwilligers, sollicitanten en medewerkers? Je leest het in deze privacyverklaring.

Stichting Terschellings Oerol Festival vindt jouw privacy erg belangrijk. Wij zullen jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij aan jou uit welke gegevens wij van jou verzamelen en waarom wij dit doen. Ook kun jij in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over jouw privacy mag je contact opnemen via helpdesk@oerol.nl.