Veilige festivalomgeving

Oerol gaat verder dan onze artistieke ambities. We willen een verschil maken. En dat kunnen we ook.

Met vastberadenheid en optimisme streven we naar een wereld waarin iedereen meetelt en gelijke kansen krijgt en waarin niet economische groei maar maatschappelijke betekenis centraal staat. Wij reiken de hand uit naar iedereen die openstaat voor verandering. Samen verkennen én verbeelden we onze toekomst.

twee mensen in felgekleurde kleding waarvan de een de ander een kus op het hoofd geeft in de theatervoorstelling The world is as you are, een experimenteel theaterconcert van Maas theater en dans x REINDIER gespeeld op Oerol 2022.

Als festival maken we een bewuste keuze om een veelheid aan stemmen te omarmen en toegankelijk te zijn voor een steeds grotere groep mensen. We zien het als onze taak om de gevoelde kloof te verkleinen: tussen de Randstad en de provincie en tussen generaties, maar ook tussen mensen met verschillende sociaal-culturele achtergronden, financiële situaties, gender en gezondheid. Wij kunnen alleen nieuwe en boeiende perspectieven ontdekken die nodig zijn om de uitdagingen van klimaat, globalisering en sociale ongelijkheid aan te gaan als we een inclusief festival nastreven. We blijven daar hard aan werken: met geduld, liefde en oog voor wat iedereen voelt.

'Juist in deze tijd is Oerol voor ons een geschikte arena om onze voorstellingen over maatschappelijk schurende onderwerpen en onbesproken thema’s te tonen aan een publiek dat vanuit elk dorp, elke stad en elke cultuur naar het eiland komt.' Celil Töksoz, artistiek leider Theater RAST

Om werkelijk een festival te zijn waar iedereen zich veilig en gezien voelt, moeten we nog beter kenbaar maken waar Oerol voor staat, hoe we toewerken naar een veilige festivalomgeving en hoe we dit actief bewaken. We gaan ons nog actiever uitspreken tegen racisme, discriminatie en microagressie gericht tegen onze medewerkers, vrijwilligers, makers, buren en bezoekers.

Awareness teams

Oerol gaat per 2024 werken met awareness teams en de trainingen en trajecten die daarbij horen. Zodanig dat iedereen die tijdens Oerol werkt, inclusief vrijwilligers, weet hoe te handelen in verschillende situaties. Hierover volgt later meer informatie.

Awarenessvideo Oerol Festival

Zelfonderzoek

Verandering teweegbrengen gaat niet zonder jezelf en je eigen positie te bevragen. Oerol zet actief in op bewustwordingstrainingen en gesprekken voor medewerkers, vrijwilligers en makers. We moeten weten welk systeem dominant is (witte suprematie) en hoe we daarvan een onderdeel zijn om bestaande systemen van uitsluiting, ongelijke kansen en machtsverdeling te veranderen. Het dagelijks leven wordt beïnvloed door deze systemen. Met ons eigen gedrag kunnen we verandering teweegbrengen. Zelfonderzoek naar eigen denk- en gedragspatronen, vaak afkomstig uit genoten privileges, is een voorwaarde om verder te komen dan enkel het afvinken van de gewenste acties.

De zoektocht naar een meerstemmig festival, waar iedereen zich gehoord, gezien en gerespecteerd voelt, is complex, maar we gaan de uitdaging niet uit de weg!

Gedragscode

Aan de sociale veiligheid en veilige werkomgeving werken we met een gedragscode die onderdeel is van het contract van iedereen die Oerol maakt, onder wie medewerkers, makers en leveranciers.