Oerol in je testament

Oerol heeft een lange en fascinerende reis doorgemaakt. Het eerste festival werd in 1982 georganiseerd door Joop Mulder, destijds eigenaar van Café de Stoep in Midsland. Inmiddels neemt het festival zijn trouwe bezoekers mee naar grootschalige manifestaties in de duinen en naar intieme, poëtische kunstwerken in de bossen. Hier gaan wetenschap en kunst hand in hand op het strand, terwijl het straattheater in de dorpen een onmisbare rol speelt.

Geef Oerol door aan de volgende generatie

Ben jij Oerol van top-tot-teen? Wil jij ook dat Oerol nog vele jaren bestaat als grootste locatietheaterfestival in Europa? Via een erfstelling of een legaat geef je Oerol door aan de volgende generatie.

Drie door mensen gespeelde torren met een doodskist uit de theatrale ceremonie Herinner Ons van theatergroep Gouden Haas, gespeeld op Oerol 2023.

Stichting Terschellings Oerol Festival is door de Belastingdienst aangemerkt als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is daardoor geheel vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Heel het bedrag komt dus ten goede aan het festival. Nalaten aan een goed doel kan alleen met een testament, opgemaakt door een notaris.

Gegevens

Stichting Terschellings Oerol
Zuid Midslandsweg 4
8891 GH Midsland
Rekeningnummer NL93 RABO 0342 4070 23
RSIN | 803778302
KvK | 41005122

Contact

Neem contact op met ons kantoor om de brochure op te vragen en voor vragen over Oerol in jouw testament. Stuur een mail naar steun@oerol.nl of bel naar 0562 448 448.