ANBI & bestuur

Oerol = culturele ANBI

Stichting Terschellings Oerol Festival is door de Belastingdienst aangemerkt als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is daardoor geheel vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Het hele bedrag komt ten goede aan het festival. Netto kan het jou zelfs minder kosten doordat de overheid meebetaalt aan jouw gift. Je kunt jouw gift namelijk aftrekken van de inkomstenbelasting. Het belastingvoordeel is afhankelijk van de hoogte van jouw inkomen en de hoogte van jouw gift. Een periodieke schenking is niet afhankelijk van jouw inkomen, hier geldt geen aftrekdrempel of -plafond. De gift is daarmee in zijn geheel aftrekbaar.

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt ook een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Deze extra aftrek geldt voor alle giften aan een culturele ANBI, dus zowel de eenmalige als de periodieke giften, voor een maximum aan schenkingen van € 5.000 per jaar.

De hoogte van de belastingteruggave bij een periodieke schenking is afhankelijk van uw inkomen en leeftijd. De schenking dient voor vijf jaar schriftelijk vastgelegd te worden om het belastingvoordeel te genieten. Voer het jaarlijkse bedrag van schenking in samen met uw bruto-jaarinkomen en leeftijd en bereken wat u extra kunt schenken of terug ontvangt van de Belastingdienst. Voor een culturele schenking geldt extra belastingvoordeel.

Kijk voor meer informatie en rekenvoorbeelden op de website van de Belastingdienst.

Stichting Terschellings Oerol Festival

Zuid Midslandweg 4
8891 GH Terschelling-Midsland
tel. (+31) 562 448448
info@oerol.nl | www.oerol.nl

KvK | 41005122
RSIN | 803778302

Doelstelling van de Stichting

Het realiseren van culturele evenementen op of vanuit Terschelling, in het bijzonder het jaarlijkse Oerol festival.

Samenstelling Raad van Toezicht

Jerry Straub | voorzitter
Dick Visser
Mirella Muroni
Baukje Jensma
Trix van der Vleuten
Ton Schroor

Documenten zoals het meest actuele beleidsplan en de laatst beschikbare financiële jaargegevens zijn hieronder te downloaden.

Stichting Vrienden van Oerol

Oosterend 43A
8897 HX Oosterend-Terschelling
Rekeningnummer: NL55RABO 0342 4133 33 (tbv Vrienden)
Rekeningnummer: NL46 RABO 0364 5751 82 (tbv Pioniers)
KvK | 41003404
RSIN | 814812880

Bestuur Stichting Vrienden van Oerol

Oeds Bijlsma | voorzitter
Arno van Veen | penningmeester
Floor Vuurboom | algemeen
Jan Hoogstra | fiscaal adviseur
Amarins Geveke | secretaris

De Stichting Vrienden van Oerol heeft geen medewerkers in dienst.

Beloningsbeleid: Er vinden geen beloningen plaats.

Documenten over de hoofdlijnen van het actuele beleidsplan van de Vrienden-stichting, alsmede een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording zijn binnenkort hieronder te vinden.

Cultureel Garantiefonds Terschelling | Supporters van Oerol

Secretariaat Garantiefonds
p/a Nieuwe Dijk 8
8881 HC West-Terschelling

info@cgft.nl
Fax: 084-4399994

Bankgegevens:
IBAN | NL33RABO0342405969
BIC | RABONL2U
t.n.v. St. Cultureel Garantiefonds Terschelling

Naar deze rekening gaan de (aanvullingen op) renteloze leningen, maar sinds 2010 ook de Oerol-donaties.

BTW | NL804455144B01
KvK | 41005143
RSIN | 8044.55.144

Beloningsbeleid: Er vinden geen beloningen plaats.

Meer