9-18 juni 2017

Organisatie

close
Organisatie Oerol 2016 © Weekblad De Terschellinger

Oerol heeft een vast kern team van tien (parttime) medewerkers Met dit team werken we aan de programmering van het volgende festival, regelen van locatiebezoeken van theatermakers, het indienen van subsidieaanvragen, regelen we vergunningen etc.

Zomerteam

Begin april tot eind juli wordt ons team aangevuld met diverse tijdelijke medewerkers en stagiaires. Dan zetten circa vijftig ‘zomermedewerkers’ voet aan wal in de haven van Terschelling. Zij zijn onze extra handen die de speellocaties in orde maken, de festivalterreinen inrichten, de catering op poten zetten, voor de benodigde techniek zorgen, vervoer en onderdak regelen en de communicatie uitzetten.

Vrijwilligers

De laatste en grootste groep zijn de ruim 900 enthousiaste vrijwilligers. die ons helpen met het maken van de bewegwijzering, het op- en afbouwen van de speellocaties en de festivalterreinen, het rondrijden van gasten, het scheuren van de kaartjes, tappen van de biertjes, enzovoort. Onmisbaar en van onschatbare waarde!

Medewerkers Oerol winterteam

Joop Mulder creatief directeur/oprichter, Marelie van Rongen algemeen directeur, Kees Lesuis artistiek leider festival, Mirjam Hartlief controller & hoofd personeelszaken en dagelijkse leiding festival, Ada Plinck hoofd productie en dagelijkse leiding festival, Sabine Pater zakelijk en artistiek medewerker, Charlotte Verhoef zakelijk en artistiek medewerker, coördinator professionals (interim), Marin de Boer creatief producent expeditieprojecten, Sandra Schneider secretariaat en ondersteuning marketing en communicatie, Enny Breukel medewerker administratie