Oerol en provincie besluiten samen opbouw te pauzeren vanwege onduidelijkheid in vergunning

Naar aanleiding van de onduidelijkheid in de vergunning over de startdatum van de opbouw, hebben we in goed overleg met de provincie en om iedere discussie hierover te voorkomen, vanmorgen besloten de opbouw die op vijf locaties is gestart, zaterdag 1 juni (morgen) te hervatten. 

Op donderdagavond kreeg Oerol het verzoek de opbouw te pauzeren totdat een gesprek over de interpretatie en onduidelijkheid van de vergunning had plaatsgevonden. Oerol heeft daar gehoor aan gegeven. Gezamenlijk zijn we tot bovenstaande afspraak gekomen.

Voor het overige en overgrote deel van de locaties zou de opbouw op Terschelling op 1 juni pas van start gaan, Oerol ziet de voorbereidingen verder met vertrouwen tegemoet. 

Buiten kijf staat dat er op geen enkel moment natuurwaarden in het gedrang zijn geweest. Oerol betracht in samenspraak met Staatsbosbeheer en een team van ecologen en onder toezicht van de provincie, de grootst mogelijk zorgvuldigheid met betrekking tot de opbouw en inpassing van het festival.