Festivalregels

Welkom op Oerol Festival. Jij bent onderdeel van onze tijdelijke, open Oerol-samenleving op het prachtige eiland Terschelling. Draag zorg voor je omgeving. Wees lief voor elkaar, maak contact, bewonder en bovenal geniet.

Samen maken we Oerol tot een succes!

 • Aan minderjarige bezoekers wordt geen alcohol geschonken.
 • Er is een zerotolerancebeleid met betrekking tot soft- en harddrugs.
 • Op het festivalhart de Deining mag alleen gerookt worden in de daarvoor aangewezen zones.
 • Je hebt tot het festivalhart de Deining alleen toegang met een geldig festivalbandje.
 • Huisdieren/hulphonden zijn welkom op het festivalhart de Deining, tenzij een Oerol-crewmedewerker anders aangeeft.
 • Eigen consumpties zijn niet toegestaan op het festivalhart de Deining, met uitzondering van een eigen waterfles.
 • Houd Terschelling schoon. We vragen je (plastic)afval in de daarvoor bestemde containers te doen en je afvalproductie te beperken.
 • Parkeer je fiets op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen.
 • Wildkamperen? Helaas, niet op Terschelling.
 • Een foto-, video- of geluidsopname van een voorstelling of optreden maken mag alleen met vooraf aangevraagde schriftelijke toestemming van de desbetreffende muzikant of theatermaker en de Oerol-organisatie.
 • Tijdens het festival worden foto’s en opnames gemaakt voor promotiedoeleinden. Iedereen die het festival bezoekt gaat hiermee akkoord. Mocht je hier niet mee akkoord gaan, dan heb je het recht dit aan te geven bij de fotograaf of het servicepunt.
 • Ervaar je overlastgevend of grensoverschrijdend gedrag? Meld dit dan bij een crewlid van de bewaking.
 • Trage fiets of harde wind? Vertrek op tijd! De aanvangstijd van een voorstelling staat vast.
 • Denk er bij een voorstelling aan je telefoon op stil te zetten.
Mensen dansen in het zand op muziek van KD soundsystem op festivalterrein de Betonning tijdens Oerol 2019

Meer