Talentontwikkeling

Talentontwikkeling op het gebied van de locatiekunsten is al decennialang een essentieel onderdeel van de activiteiten van Oerol.

Voor makers is het festival een bron van inspiratie, een plek om ervaring op te doen, concepten te testen en te presenteren aan een breed publiek en een springplank voor de lancering van (inter)nationale carrières.

Een dansers op een zwart blok in de theatervoorstelling SLEEEP DREEEAM WAKEEE van Het Atelier en Lucinda Wessels tijdens Oerol 2022.

In de komende edities brengen we onze talentontwikkelingsactiviteiten op de volgende manier onder:

Atelier Oerol Lab (locatie- en landschaps lab)

Een meerdaags introductieprogramma waarbij een groep nieuwe makers de kans krijgt om andere makers, programmeurs, productiemedewerkers, Staatsbosbeheer en andere relevante partners te ontmoeten. Samen doen ze inspiratie op en leggen ze de eerste schetsen van ideeën en plannen op papier. De makers worden voorgedragen vanuit diverse (inter)nationale en regionale netwerken en partners.

Atelier Oerol Residenties (onderzoek en ontwikkeling)

Dit programma richt zich op de ontwikkeling van makers door te werken aan concrete ontwikkelvragen, bij voorkeur in samenwerking met een producerende partner. Residenties geven makers de kans om te ‘wortelen’. De intentie is dat residenties uitmonden in een presentatie tijdens het festival. Oerol biedt begeleiding in de vorm van coaching vanuit haar expertise met werken met en vanuit een (festival)locatie.

Atelier Oerol Presentaties (springplank)

De presentatie van het eerste locatieproject van een nieuwe maker, ontwikkeld in samenwerking met de producerende partner. De intentie voor de nieuwe Kunstenplanperiode is hiervoor jaarlijks drie tot vijf plekken – verspreid over de diverse programmalijnen – te reserveren. Makers krijgen de kans om een reeks presentaties te verzorgen voor een breed en geïnteresseerd publiek, dat hun doorgaans waardevolle feedback geeft op hun werk.

Meer