Internationale samenwerking

We hebben een stevig internationaal netwerk opgebouwd. Dit benutten we om Nederlandse makers in het buitenland te ondersteunen, internationale stemmen in ons programma op te nemen en de ontwikkeling van locatiekunsten te bevorderen.

een jongen en een klein meisje kijken in een container naar 3 grote tv-schermen

IN SITU

Al jaren is Oerol een kernpartner van het door de Europese Unie ondersteunde project IN SITU, dat als doel heeft om artistieke productie in de publieke ruimte te onderzoeken en te stimuleren. Elk jaar maken wij voorstellingen, residenties en presentaties mogelijk in het kader van IN SITU. Wij laten gevestigde, toonaangevende makers of jonge internationale talenten hun weg vinden op het eiland. Deze makers werken niet zelden voor het eerst op locatie.

We werken momenteel samen met onze IN SITU partners binnen het door Creative Europe ondersteunde (un)common spaces project, dat loopt van 2020 – 2024.

Begin 2024 vroegen de 31 partners van dit netwerk opnieuw Europese middelen aan in de vorm van een Creative Europe-‘platformproject’ om onze expertise en podia te kunnen delen met een bredere groep makers en zo de internationale dimensies van onze talentontwikkeling te versterken. Het netwerk zet zich in voor de ontwikkeling van nieuw werk op Europees niveau en bouwt voort op de langdurige relaties met meer dan driehonderd makers die gedurende zijn twintigjarig bestaan door het netwerk zijn ondersteund. Deze samenwerking tilt onze eigen ambities op het gebied van talentontwikkeling naar een internationaal niveau.

'The landscape re-establishes connections, facilitates exchange, mixes populations. The landscape becomes a link. It re-establishes social ties.' Michel Collot

LAND

Oerol coördineert ook het Europese netwerk LAND, dat locatiekunstenorganisaties in beschermde natuurgebieden samenbrengt en de samenwerking met natuurbeheerders en wetenschappers versterkt. Ons Creative Europe project ’transitioning LANDscapes’, gestart in januari 2024, geeft hieraan een krachtige impuls. Hierin werken we samen met Activate Performing Arts (VK), Le Citron Jaune (FR) en SYTEV (SK).

Een kluit aarde op bamboestokjes, een installatie tijdens de atelierroute van Oerol in 2019.
Een man staat op zijn kop, met zijn hoofd ingegraven, in het bos tijdens de Atelierroute van Oerol in 2019.

Fonds Podiumkunsten

In samenwerking met Fonds Podiumkunsten en Britse en Nederlandse collega’s onderzoeken we nieuwe, duurzame en rechtvaardige internationale samenwerkings- en programmeermogelijkheden. We gebruiken focusprogramma’s, studiebezoeken en uitwisselingen om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken vanuit onze toch invloedrijke rol als programmeurs. Deze samenwerking biedt ruimte om op het festival te reflecteren en heeft de afgelopen jaren belangrijke inzichten opgeleverd, met een sterke focus op de doorwerking van witte suprematie op onze maatschappij en de perspectieven die de klimaatrechtvaardigheidsbeweging ons kan bieden.