In memoriam Sytse Schoustra

Portret van Sytse Schoutstra, opricher van de Stichting Vrienden van Oerol

Gisteren hoorden we het verdrietige nieuws dat Sytse Schoustra, oprichter van de stichting Vrienden van Oerol, is overleden in zijn huis met uitzicht op de haven en de Waddenzee. In februari werd de diagnose van de spierziekte ALS bij Sytse vastgesteld en er bleek geen gevecht tegen mogelijk. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Ina, zoon Lars en zijn gezin en verdere familie en vrienden.

In de roerige beginjaren van Oerol in de jaren tachtig van de vorige eeuw heeft Sytse aan de wieg gestaan van het opzetten van een bijzondere stichting: De Vrienden van Oerol. Bezoekers aan het festival konden op deze wijze bijdragen aan de continuïteit van het festival, wat destijds een uniek fenomeen was in de culturele wereld. Het is in de loop der jaren uitgegroeid tot een van de belangrijkste fundamenten van het festival. Als jonge ondernemer op Terschelling zag Sytse, naast het enthousiasme van Oerol-oprichter Joop Mulder, ook de financiële uitdagingen van het het prille festival. Hij besteedde veel tijd aan het opzetten van de stichting en het beheer van het snel groeiende ledenbestand, naast zijn drukke bestaan als uitbater van koffiehuis ‘Het Wakend Oog. Het was pionieren op alle vlakken, omdat het gebruik van de computer in die tijd nog geen gemeengoed was. Sytse schafte een Commodore computer aan en ontwikkelde zijn eigen programma om de administratie in goede banen te leiden. Al deze inspanningen hebben ertoe geleid dat op zeker moment de Vrienden van Oerol de status van Hoofdsponsor bereikten, omdat zij het grootste deel van het benodigde geld binnenbrachten. Tijdens de Vriendenvoorverkoop kwam hij steevast op kantoor langs of was er intensief contact vanaf zijn vakantieadres op Kreta.

Maar Sytse’s betrokkenheid strekte verder dan dat. Hij was niet iemand die graag op de voorgrond trad, maar zag zichzelf meer als ‘multifunctionele troubleshooter’. In die tijd was Het Wakend Oog ook letterlijk het verbindingspunt tussen West-Terschelling en de rest van het eiland. Aangezien de mobiele telefoon nog zijn intrede moest doen, verliep de communicatie over het eiland vooral via walkietalkies. Het bereik van deze zenders was echter niet sterk genoeg om het Groene Strand te bereiken, dus moest Sytse tussen het koffieschenken door de berichten vanuit het kantoor in Midsland via de walkietalkie herhalen voor de medewerkers op de verre locaties op West. Een fraai beeld van een commandopost en drukbezocht koffiehuis tegelijkertijd.

Het Wakend Oog fungeerde zowel letterlijk als figuurlijk als doorgeefluik voor informatie en als thermometer van wat ‘het eiland’ eigenlijk van alle wilde plannen van Oerol vond. Een traditie die nu lijkt van vader op zoon te zijn doorgegeven.

In de recente, warme ontmoetingen toonde Sytse nog steeds dezelfde betrokkenheid, kritische houding en enthousiasme als in 1987, het jaar waarin de Vriendenstichting werd opgericht.

Op 11 juni 2017, tijdens het festival, ontving Sytse uit handen van burgemeester Bert Wassink een koninklijke onderscheiding voor al zijn inspanningen. Hij gaf in die tijd de voorzittershamer door aan Oeds Bijlsma.

De bijdrage van Sytse aan Oerol is van onschatbare waarde. Niet alleen als (mede-)oprichter van de Vriendenstichting, maar ook als trouwe steun en toeverlaat, en belangrijk klankbord voor de organisatie om te begrijpen wat er op het eiland leeft.

We zullen zijn raad en advies, regelmatige bezoekjes aan het kantoor samen met zijn Ina en bovenal zijn warme persoonlijkheid missen.