Ecologisch Kompas

Oerol Festival vindt gedeeltelijk plaats in en rondom Natura 2000-gebieden op Terschelling. Dit betekent dat we niet alleen vanuit onze eigen intrinsieke motivatie te werk gaan.

Bij Oerol staat de natuur centraal en werken we vanuit een natuurinclusieve overtuiging. We geven meer ruimte aan natuurlijke en ecologische waarden. Om dit te bereiken, heeft Oerol samen met Staatsbosbeheer, ecologen en kunstenaars een Ecologisch Kompas ontwikkeld, dat voor het eerst werd geconceptualiseerd in 2022. Daarin is voor alle medewerkers, vrijwilligers, makers, partners én bezoekers duidelijk vastgelegd hoe we werken, met als doel om op de best mogelijke manier met onze natuurlijke omgeving samen te werken. Het Kompas bevat richtlijnen op zowel artistiek als praktisch gebied.

‘Je moet het aan de natuur durven overlaten. Ga je de strijd met de natuur aan, dan heb je bij voorbaat verloren. De natuur is altijd sterker dan het theater.’ Joop Mulder, oprichter van Oerol Festival

Wij omarmen de ambitie om bewuster met onze omgeving om te gaan. Ieder jaar gaan we verder in het beperken van afval, recycling, lokaal en duurzaam voedsel, minder transport en het inzetten van vaste en/of groene stroom. Met steun van partners blijven we inzetten op deze ontwikkelingen, zowel praktisch als op het gebied van bewustwording.

Natuurgebied de Noordsvaarder, ondergelopen duinen waarin meeuwen op het water dobberen.

Bij Oerol zijn we ons bewust van de kwetsbaarheid van de omgeving en de waarde van de vogels, andere dieren en vegetatie die dit landschap zo bijzonder maken. Het is onze overtuiging dat een groter bewustzijn zal leiden tot duurzamer gedrag.

Bij de uitvoering van ons duurzame festival werken we samen met extern adviseur Rob van Wegen. Hij helpt ons bij het implementeren van groene initiatieven. Daarnaast maken we gebruik van The Theatre Green Book, een praktische gids die ons helpt bij het verminderen van onze ecologische voetafdruk.

Om onze duurzaamheidsinspanningen te stroomlijnen, hebben we een roadmap (meerjarenplan voor verduurzaming) opgesteld. Hiermee streven we ernaar om stapsgewijs onze impact op het milieu te verminderen en een positieve bijdrage te leveren aan onze omgeving. Tot slot monitoren we jaarlijks onze CO2-uitstoot, om onze voortgang te meten en te evalueren. Dit stelt ons in staat om onze inspanningen te volgen, onze doelen bij te stellen waar nodig en transparantie te bieden over onze milieuprestaties.

De roadmap voor de periode 2024 tot en met 2028 is een verzameling van wensen en noodzakelijke aanpassingen van het festival met als doel verder te verduurzamen. Enkele to do’s zijn:

 • Naast het delen van onze ecologische waarden met makers en medewerkers, voeren we ook kritische gesprekken met partners en leveranciers en herzien we waar mogelijk.
 • Onderzoek naar droog/vacuüm toiletten wordt uitgevoerd.
 • We werken samen met Terschellinger afvalbedrijven voor het gebruik van composteermachines en een efficiënte afvalverwerking.
 • Het publiek wordt bewust gemaakt van de uitstoot van hun vervoerskeuze, waarbij we het gebruik van openbaar vervoer stimuleren.
 • We vermijden het gebruik van aggregaten/generatoren die fossiele brandstoffen gebruiken.
 • Artiesten worden aangemoedigd om minder materiaal te gebruiken.
 • We streven naar het ontwikkelen van herbruikbare/circulaire merchandise.
 • Crew catering en publiekscatering worden gelijktrokken.
 • Op het festivalterrein wordt een kleinschalige lokale en biologische waterzuiveringsinstallatie geïmplementeerd.
 • We streven naar circulaire afvalverwerking op Terschelling.
 • Samenwerkingen met bedrijven gerelateerd aan de fossiele industrie worden herzien of verbroken.
 • We werken samen met andere evenementen op Terschelling om materiaaldeling efficiënter te maken.

Meer