Partner in de natuur

Oerol heeft een nauwe en waardevolle relatie met Staatsbosbeheer, waarbij jaarrond gesprekken worden gevoerd over de synergie tussen natuur en cultuur. Deze samenwerking vormt de essentie van ons streven naar een duurzaam festival op Terschelling.

Acteur bekijkt boom tijdens theatervoorstelling How To Exit a Reality (Attempt 1 of 19) van Andrea Božić en Julia Willms tijdens Oerol 2023.

De samenwerking gaat verder dan simpelweg het gebruik van de locaties. We integreren ecologische principes met een scherp oog voor duurzaamheid en behoud van het ecosysteem. De gezamenlijke inzet voor natuurbehoud en kunst versterkt niet alleen de band tussen Oerol en Staatsbosbeheer, maar draagt ook bij aan de betrokkenheid van ons publiek bij de natuur en het culturele erfgoed van het eiland.

We gaan verder dan het minimaliseren van onze impact; in sommige gevallen helpen we de natuur zelfs een handje. Op Arjensduin bijvoorbeeld wordt Oerol ingezet om de vergrassing en verruiging van het gebied tegen te gaan. Door honderden bezoekers het gebied te laten betreden kan het zand stuiven en krijgen duinplanten een kans om te gedijen. Bekijk hieronder een video die het gesprek tussen Oerol, Staatsbosbeheer en een maker in beeld brengt.

Waar de natuur gewoon veel beter in is, is op een zo energiezuinige manier overleven en de mens zou daar wat van kunnen leren. Feline Zwaan, boswachter Terschelling

Oerol Festival 2023

Atelier NL - ZandScheppers

Meer