Vaste en/of groene energie

In de loop der jaren zijn al verschillende stappen genomen om de stroomvoorziening te verduurzamen. In 2023 was de stap opvallend groot en is de volledige vervanging van traditionele dieselaggregaten gerealiseerd door het gebruik van accupacks, zonnepanelen en vaste stroompunten.

Deze stap hebben we kunnen zetten met medewerking van Event Engineers en enkele Terschellingers die een stroomaansluiting ter beschikking stelden òf Oerol de gelegenheid boden een krachtstroomaansluiting op hun terrein te maken.

Vijf vrouwelijk acrobaten van Rhizome hangen in de hoge spiraalvormige constructie tijdens theatervoorstelling La Spire met op de voorgrond de zonnepanelen van Volta Energy.
Foto: Event Engineers

Voordat de theatergroepen op Oerol optreden, voeren we eerst een gesprek om te bepalen of het noodzakelijk is om een stroomvoorziening aan te voeren, of dat ze gebruik kunnen maken van natuurlijke bronnen zoals daglicht. Afhankelijk van de keuzes die worden gemaakt, voorzien we de groepen van Wattsun-accu’s van Battery Rental als ze alleen een geluidsset nodig hebben. Wanneer er meer stroom vereist is, gebruiken we zonaggregaten van Volta Energy en EcarPOWER-aanhangers, die we opladen op het Zonnepark Terschelling.

Meer