Natuurbehoud

Als bewakers van het prachtige Waddengebied, waarin ons festival plaatsvindt, nemen we onze rol in natuurbehoud heel serieus. We werken samen met Staatsbosbeheer en andere grondeigenaren, waaronder Rijkswaterstaat, Wetterskip, gemeente Terschelling en particulieren, om ervoor te zorgen dat ons festival minimale verstoring veroorzaakt voor de planten- en diersoorten in het gebied. Dit komt ook tot uiting in onze vergunning volgens de Wet natuurbescherming (Wnb).

Om de natuurlijke omgeving te behouden, zijn aanpassingen aan het landschap zoals graven of het snoeien van planten, bomen en struiken ten behoeve van kunstwerken of voorstellingen in veel gevallen niet toegestaan. Daarnaast is het gebruik van vuur of het roken op locatie niet toegestaan vanwege brandgevaar. Het is van belang dat na het verlaten van de locatie er geen vermindering van natuurwaarden heeft plaatsgevonden: we laten de omgeving achter zoals die is aangetroffen.

In dit proces gaat het niet over wat wij als mens passend vinden, maar we focussen vooral op wat passend is voor de locatie zelf. De locatie wordt beschouwd als een gelijkwaardige medespeler en is het fundament van het project.

uitzicht over natuur-/duingebied de Noordsvaarder op Terschelling

Meer